ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin nội bộ ngành

Cục Kiểm lâm đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm


Tham dự Hội nghị có 170 đại biểu gồm lãnh đạo Chi cục và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc 33 Chi cục Kiểm lâm tại khu vực phía Nam. Đồng chí Đỗ Quang Tùng, Quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.


Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã giới thiệu những nội dung chủ yếu, điểm mới của các Nghị định, Thông tư; các đại biểu đã tập trung thảo luận, Ban tổ chức Hội nghị đã giải đáp những thắc mắc, kiến nghị để thống nhất tổ chức triển khai, thực hiện.

Kết luận Hội nghị, Ông Đỗ Quang Tùng, Quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm đánh giá cao kết quả Hội nghị và yêu cầu Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tham mưu cho cac cấp có thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật lâm nghiệp một cách kịp thời, hiệu quả; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng./.

Tin và ảnh: Cục Kiểm lâm

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 Xem thêm