ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin nội bộ ngành

Giá trị xuất siêu các sản phẩm lâm sản 5 tháng đầu năm đứng đầu ngành nông nghiệp


Tính đến hết ngày 24/5/2018, giá trị xuất khẩu Lâm sản của ngành Lâm nghiệp tiếp tục trở thành mặt hàng dẫn đầu trong các mặt hàng nông sản xuất khẩu.


Theo số liệu thống kê, ước tính giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản tháng 5 năm 2018 đạt 663 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu lâm sản chính 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,43 tỷ USD, tăng 8,7% so với 5 tháng đầu năm 2017. Giá trị xuất khẩu lâm sản chiếm 22% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Do giá trị kim ngạch xuất khẩu cao, giá trị nhập siêu thấp nên giá trị xuất siêu mang về của mặt hàng lâm sản tiếp tục đứng đầu các mặt hàng nông sản xuất khẩu. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn là 4 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018.


Bên cạnh đó, tình trạng phá rừng cũng được kiểm soát chặt chẽ. Cụ thể, trong tháng 5/2018, cả nước đã phát hiện hơn 1.200 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, giảm 31% so với tháng 5/2017; diện tích rừng bị thiệt hại 82 ha giảm 70% so với tháng 5/2017. Số vụ vi phạm trong tháng 5 giảm so với cùng kỳ năm trước là do các địa phương đã triển khai tốt hơn Chỉ thị số 13-CT/TW. Đối với hành vi phá rừng trái pháp luật: Trong tháng 5, cả nước đã xảy ra 186 vụ phá rừng giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng phá rừng xảy ra trong tháng chủ yếu tại tỉnh Điện Biên, tỉnh Lai Châu và khu vực Tây nguyên.


Về lĩnh vực phát triển rừng, lũy kế đến ngày 24/5/2018, cả nước đã chuẩn bị được gần 476,1 triệu cây giống các loại phục vụ trồng rừng, bằng 126% so với cùng kỳ năm 2017. Cả nước đã trồng 72.173 ha rừng tập trung đạt 33,6% kế hoạch năm, bằng 95,8% so với cùng kỳ năm 2017.


Về chi trả dịch vụ môi trường rừng, cả nước đã thu được 1.063 tỷ đồng đạt 45,63% kế hoạch năm và 185% so với cùng kỳ năm 2017, tương ứng với tăng 487,5 tỷ đồng.


Về Khai thác rừng trồng tập trung: khối lượng khai thác gỗ rừng trồng tập trung của 26 tỉnh có báo cáo đạt 1.700 ha, sản lượng khai thác đạt 135.000 m3. Ước tính (theo diện tích) khai thác rừng trồng tập trung toàn quốc trong tháng 5 khoảng 21.500 ha, tương ứng sản lượng 1,52 triệu m3. Lũy kế từ đầu năm ước đạt 7,475 triệu m3, tương đương 41,5 % kế hoạch năm 2018; tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2017.


Nguồn: Tổng cục Lâm nghiệp


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 Xem thêm