ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Ngày 03/07, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã thả 1 cá thể tê tê Java thuộc nhóm động vật quý hiếm về tự nhiên.


Do đó, để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật và thực hiện các biện pháp PCCCR có hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 1150/SNN-NVTH ngày 28/03/2023 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép và thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng.


Trong tháng 02 năm 2023, các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR- thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các Ban quản lý rừng, các lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền địa phương tiến hành tổ chức 68 đợt kiểm tra, truy quét, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, với 528 lượt người tham gia

Nhằm chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, cháy rừng, khai thác rừng trái pháp luật; giảm thiểu thiệt hại rừng do cháy rừng, phá rừng, lấn chiếm sử dụng sai mục đích trong năm 2023, Chi cục Kiểm lâm ban hành Công văn số 155/CCKL-QLBVR ngày 28/02/2023 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR năm 2023.


Trong tháng 02 năm 2023, các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR- thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các Ban quản lý rừng, các lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền địa phương tiến hành tổ chức 67 đợt kiểm tra, truy quét, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, với 507 lượt người tham gia

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.


Nhằm chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng (viết tắt PCCCR), quán triệt phương châm “phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, triệt để và an toàn”, đồng thời ngăn chặn sự hủy hoại tài nguyên rừng do lửa, bảo vệ môi trường sinh thái, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Phương án và dự toán kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
Ngày 27/7/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 2860/QĐ-BNN-TCLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2021.

Các bài khác:
Văn bản mới

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 Xem thêm