Tra cứu theo ngày
T.Hai 2024
H
b
t
 n
 s
 b
 cn
VÙNG TRỌNG ĐIỂM CHÁY
Danh sách huyện
Tra cứu theo tháng
Tra cứu theo năm

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
BCĐ chương trình mục tiêu PTLNBV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


thông báo của văn phòng thường trực BCĐ

    Theo tin từ chi cục kiểm lâm, tính đến ngày hôm nay ( 20/01/2023 ), trên phạm vi toàn tỉnh có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm. Nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan tràn rất nhanh.

    Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị chức năng và chủ rừng thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng !

     

kt. trưởng ban
phó trưởng ban